Privacy

Privacyverklaring Wolf Rentals

Wolf Short Stay is een makelaarsbedrijf in onroerende goederen. Het doel van Wolf Short Stay is om te bemiddelen in vraag en aanbod van huurwoningen en/of tijdens een huurperiode beheer uit te voeren. Hiertoe verzamelt en distribueertWolf Short Stay persoonlijke gegevens van u, als (potentiële) (relatie van) huurder, of verhuurder. Persoonlijke gegevens worden verzameld via de websites, speciale applicaties, telefonisch, per e-mail en via hardcopy formulieren, overeenkomsten en rapporten.

 

Soort gegevens

Wij verwerken de volgende gegevens:

Voornaam

Achternaam

Geboortedatum

Adres

Telefoonnummer

E-mail

Website

IP-adres

Nationaliteit

Werkgever

Beroep

Inkomen

Soort arbeidsovereenkomst

Aantal bewoners

Woonwensen

ID bewijs

Loonstrook | jaarcijfers

Bankgegevens

Werkgeversverklaring

Huurcontract

Inspectierapport

 

Doelen van de verwerking:

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doelen:

1. Het onderhouden van contact met (potentiële) (gezinsleden van) huurders om huurhuizen te vinden die aan hun wensen en mogelijkheden voldoen;

2. Het onderhouden van contact met (potentiële) verhuurders om huurders te vinden die aan hun passend zijn voor bewoning van het ter verhuur aangeboden onroerende goed;

3. Het uitvoeren van onderzoek naar de potentiele huurder of verhuurder om criminele of anderszins grensoverschrijdende activiteiten te voorkomen. Dit doen we in het kader van onze zorgplicht en om te voldoen aan wettelijke en lokale regelgeving;

4. Het tot stand brengen van een huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder;

5. Het beheren van onroerende goederen ten behoeve van de eigenaar;

6. Het beheren van de doorlopende relatie met de huurder van het onroerende goed;

7. Het voeren van een financiële administratie met betrekking tot huurpenningen, fee’s, onderhoudskosten etc.;

8. Het onderhouden van contact met alle relaties om marketingactiviteiten uit te voeren, dit gebeurt via e-mail (nieuwsbrieven) of social media.

 

Wie hebben inzage in uw gegevens?

Alle medewerkers van Wolf Short Stay kunnen de algemene gegevens van de (potentiële) (relatie van) huurders en verhuurders inzien en muteren. Medewerkers met een financiële autorisatie kunnen de financiële gegevens inzien. Medewerkers met een specifieke autorisatie kunnen de gevoelige persoonsgegevens (zoals ID) inzien. We delen persoonsgegevens alleen met derden indien dit noodzakelijk is in het kader van de hierboven beschreven doelen of indien er een gegronde reden of wettelijke verplichting is om de gegevens te delen. Te denken valt bijvoorbeeld aan identiteitscontrole, draagkrachtonderzoek, of het inplannen van onderhoudsafspraken door onderhoudsmonteurs.

 

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Wolf Short Stay verstrekt, indien nodig in het kader van haar dienstverlening, uw persoonsgegevens aan derden. Wolf Short Stay zorgt er voor dat met deze derden schriftelijke afspraken worden gemaakt die de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk waarborgen.

Bewaartermijnen:
Potentiële (relaties van) huurders: de gegevens worden bewaard tot één jaar na het laatste contact.

(Relaties van) huurders: de gegevens worden bewaard tot één jaar na afloop van de huurovereenkomst. Indien Wolf Short Stay alleen bemiddeling uitvoert ten aanzien van de huurovereenkomst dient u ons zelf over het einde van de huurovereenkomst te informeren.

(Relaties van) verhuurders: de gegevens worden bewaard tot één jaar na de bemiddelingsovereenkomst of tot één jaar na afloop van de huurovereenkomst. Indien Wolf Short Stay alleen bemiddeling uitvoert ten aanzien van de huurovereenkomst dient u ons zelf over het einde van de huurovereenkomst te informeren.

Alle overige persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarmee we ze verzameld hebben. Indien wetgeving of jurisprudentie andere bewaartermijnen voor bepaalde gegevens voorschrijven, volgen wij die termijnen.

 

Minderjarigen

Wolf Short Stay verzamelt niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen, tenzij daar uitdrukkelijke toestemming voor is van ouders of voogden. Onze website is gericht op de bemiddeling in huurwoningen. Omdat onze diensten alleen toegankelijk zijn voor hen die handelsbekwaam zijn, wordt bij oriënterend websitebezoek niet gecontroleerd op leeftijd.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wolf Short Stay gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wolf Short Stay gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Privacymaatregelen

Wolf Short Stay beschermt de privacy van haar relaties door:

• de systemen waarin de gegevens worden opgeslagen te beveiligen;

• bijzondere of gevoelige persoonsgegevens uitsluitend op te slaan in speciaal daartoe ontwikkelde kluisapplicaties;

• Alle lokale apparatuur is waar mogelijk beveiligd middels toegangscodes, wachtwoorden en/of encryptie;

• alle medewerkers steeds goed te instrueren over de regels en richtlijnen met betrekking tot uw privacy.

 

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

 

Contactgegevens Wolf Short Stay

Adres: Breedstraat 33, 1811 HE Alkmaar (bezoek alleen op afspraak)

E-mail: info@wolfrentals.nl